" /> About this blog – aHuii.com

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)

About this blog

September 11th, 2008

blog นี้เอาไว้สนองตัณหาอาการอยากขีดๆ เขียนๆ ของผมครับ และเอาไว้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเอง ถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยก็ถือเป็นผลพลอยได้ไป

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ เรื่องทั่วๆ ไปของตัวผม เช่น โปรแกรมมิ่ง Macintosh หนังสือ เทคโนโลยี การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ tipsการใช้โปรแกรม บลาๆๆ

entry ไหนถูกใจหรือมีประโยชน์ก็ comment ทักทายกันซักนิดก็ดีนะครับ ^^

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)