" /> ๐๘๔ | ลองเล่น Raspberry Pi ตอนที่ 2 – aHuii.com

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)

๐๘๔ | ลองเล่น Raspberry Pi ตอนที่ 2

March 25th, 2016

HJ-SONY-7460-large_trans++n0BqZVFEZ_W7-KeKVKbGHQGvYT-9MJao6hGsAXhxfsY

ตอนที่แล้วทำให้ Raspberry Pi อ่าน,เขียน HFS+ กับ exfat และแชร์ไฟล์กับ OSX ได้ไปแล้ว ลองเล่น Raspberry Pi ตอนที่ 2 ตอนนี้จะทำ Static IP ให้กับ raspberry pi และทำให้เป็น Web Server ด้วยการติดตั้ง Apache, PHP, mysql และ phpmyadmin

เริ่มต้นด้วยการทำ static ip

1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ dhcpd.conf

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

2. กด ctrl+v เลื่อนไปด้านล่างจนสุดไฟล์แล้วเขียนเพิ่มตามด้านล่างนี้ ตรงตัวเลข ip ก็แก้ให้เป็นตามที่ใช้งานอยู่นะครับ ถ้าต่อสายแลนก็เปลี่ยน wlan0 เป็น eth0 นะครับ

interface wlan0

static ip_address=192.168.1.100/24

static routers=192.168.1.1

static domain_name_server=192.168.1.1

เสร็จแล้วก็รีบูต 1 รอบเป็นอันเสร็จสิ้น

ต่อไปจะลง apache + php + mysql + phpmyadmin นะครับ

1. install apache

sudo apt-get install apache2 -y

เสร็จแล้วลองทดสอบเข้าหน้าเว็บผ่านทาง browser จะเข้าทาง localhost หรือ ip ที่เราเพิ่งเซ็ตไปเมื่อสักครู่ก็ได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะได้รูปนี้

apache-it-works

path สำหรับ web ถ้าใช้ Jessie จะอยู่ที่ /var/www/html ถ้า Wheezy จะอยู่ที่ /var/www ถ้าจะก็อปปี้เว็บจากเครื่องอื่นมาลงทดสอบถ้ารันไม่ขึ้นก็ลองเช็คดูเรื่อง Permission นิดนึงนะครับ

2. install PHP

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y

เป็นอันเสร็จพิธี ลองเทสด้วยการสร้างไฟล์ php แล้วลองรันดูก็ได้ครับ

3. install mysql

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql -y

ระหว่างที่กำลังติดตั้งจะมีขึ้นมาถามให้ใส่ password สำหรับ root ของ mysql นะครับ

4. install phpmyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin

จะขึ้นมาถาม 2 ครั้ง ครั้งแรกเลือก apache2 ครั้งที่ 2 เลือก yes ตามรูปครับแล้วจะถาม password ของ mysql ที่เราเพิ่งตั้งไปก็กรอกใส่ลงไปครับ

phpmyadmin-installation-on-raspbian

เลือก apache2

ตอบ yes แล้วใส่ password สำหรับ mysql

ตอบ yes แล้วใส่ password สำหรับ mysql

5. config apache ให้รู้จัก phpmyadmin

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

กด ctrl+v ลงมาล่างสุดแล้วเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

เซฟไฟล์โดยการกด ctrl+o ออกจากไฟล์กด ctrl+x เสร็จแล้ว restart apache 1 ครั้ง

sudo /etc/init.d/apache2 restart

ลองเข้าทางหน้าเว็บ localhost/phpmyadmin ก็จะขึ้นตามรูปด้านล่างนี้เป็นอันเสร็จ

ใส่user root กับ password ที่ตั้งเพื่อเข้าใข้งาน phpmyadmin

ใส่ root กับ password เพื่อเข้าใข้งาน phpmyadmin

ตอนหน้าจะทำให้ Pi โหลดบิตได้และให้ stream file จาก Pi ด้วย

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)