" /> ๐๘๔ | ลองเล่น Raspberry Pi ตอนที่ 2 – aHuii.com

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)

๐๘๔ | ลองเล่น Raspberry Pi ตอนที่ 2

March 25th, 2016

HJ-SONY-7460-large_trans++n0BqZVFEZ_W7-KeKVKbGHQGvYT-9MJao6hGsAXhxfsY

ตอนที่แล้วทำให้ Raspberry Pi อ่าน,เขียน HFS+ กับ exfat และแชร์ไฟล์กับ OSX ได้ไปแล้ว ลองเล่น Raspberry Pi ตอนที่ 2 ตอนนี้จะทำ Static IP ให้กับ raspberry pi และทำให้เป็น Web Server ด้วยการติดตั้ง Apache, PHP, mysql และ phpmyadmin

เริ่มต้นด้วยการทำ static ip

1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ dhcpd.conf

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

2. กด ctrl+v เลื่อนไปด้านล่างจนสุดไฟล์แล้วเขียนเพิ่มตามด้านล่างนี้ ตรงตัวเลข ip ก็แก้ให้เป็นตามที่ใช้งานอยู่นะครับ ถ้าต่อสายแลนก็เปลี่ยน wlan0 เป็น eth0 นะครับ

interface wlan0

static ip_address=192.168.1.100/24

static routers=192.168.1.1

static domain_name_server=192.168.1.1

เสร็จแล้วก็รีบูต 1 รอบเป็นอันเสร็จสิ้น

ต่อไปจะลง apache + php + mysql + phpmyadmin นะครับ

1. install apache

sudo apt-get install apache2 -y

เสร็จแล้วลองทดสอบเข้าหน้าเว็บผ่านทาง browser จะเข้าทาง localhost หรือ ip ที่เราเพิ่งเซ็ตไปเมื่อสักครู่ก็ได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะได้รูปนี้

apache-it-works

path สำหรับ web ถ้าใช้ Jessie จะอยู่ที่ /var/www/html ถ้า Wheezy จะอยู่ที่ /var/www ถ้าจะก็อปปี้เว็บจากเครื่องอื่นมาลงทดสอบถ้ารันไม่ขึ้นก็ลองเช็คดูเรื่อง Permission นิดนึงนะครับ

2. install PHP

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y

เป็นอันเสร็จพิธี ลองเทสด้วยการสร้างไฟล์ php แล้วลองรันดูก็ได้ครับ

3. install mysql

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql -y

ระหว่างที่กำลังติดตั้งจะมีขึ้นมาถามให้ใส่ password สำหรับ root ของ mysql นะครับ

4. install phpmyadmin

sudo apt-get install phpmyadmin

จะขึ้นมาถาม 2 ครั้ง ครั้งแรกเลือก apache2 ครั้งที่ 2 เลือก yes ตามรูปครับแล้วจะถาม password ของ mysql ที่เราเพิ่งตั้งไปก็กรอกใส่ลงไปครับ

phpmyadmin-installation-on-raspbian

เลือก apache2

ตอบ yes แล้วใส่ password สำหรับ mysql

ตอบ yes แล้วใส่ password สำหรับ mysql

5. config apache ให้รู้จัก phpmyadmin

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

กด ctrl+v ลงมาล่างสุดแล้วเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

เซฟไฟล์โดยการกด ctrl+o ออกจากไฟล์กด ctrl+x เสร็จแล้ว restart apache 1 ครั้ง

sudo /etc/init.d/apache2 restart

ลองเข้าทางหน้าเว็บ localhost/phpmyadmin ก็จะขึ้นตามรูปด้านล่างนี้เป็นอันเสร็จ

ใส่user root กับ password ที่ตั้งเพื่อเข้าใข้งาน phpmyadmin

ใส่ root กับ password เพื่อเข้าใข้งาน phpmyadmin

ตอนหน้าจะทำให้ Pi โหลดบิตได้และให้ stream file จาก Pi ด้วย

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)