" /> ๐๖๓ | วิธีสร้าง construct function ของ Smarty 3 และการตั้งค่า complile_dir, cache_dir – aHuii.com

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)

๐๖๓ | วิธีสร้าง construct function ของ Smarty 3 และการตั้งค่า complile_dir, cache_dir

August 10th, 2011

วิธีการสร้าง construct function ของ Smarty 3 และ 2 นั้นไม่เหมือนกัน

Smarty2 เขียนแบบนี้

require_once("Smarty.class.php");
Class Smarty2_Extended exntends Smarty {
  function __construct() {
   $this->Smarty();
   $this->compile_dir = "yourpath/"; //path ใน Smarty ต้องปิดท้ายด้วย "/" เสมอ
   $this->cache_dir = "yourpath/";
  }
}

ส่วน Smarty3 ต้องใช้ parent::__construct();

require_once("Smarty.class.php");
Class Smarty3_Extended extends Smarty {
  function __construct() {
   parent::__construct();
   $this->compile_dir = "yourpath/";
   $this->cache_dir = "yourpath/";
  }
}

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

aHuii.com

บล็อกของอาฮุย :)